Acceptatietest

Om te kijken of uw software systeem zich goed aanpast aan zijn nieuwe werkomgeving (en omgekeerd) kunnen onze software testers verschillende acceptatietesten uitvoeren. Met deze testen controleren we of uw systeem inderdaad zo goed als mogelijk functioneert. Om u een beter zicht te bieden op uw mogelijkheden gaan wij hieronder graag even dieper in op de verschillende mogelijkheden voor een acceptatietest. We proberen ook even nader uit te leggen waar de tests vandaan komen en wat hun nutten en doelen zijn.

Wat is een Acceptatietest

Zoals de naam al aangeeft, achterhaalt een acceptatietest in hoeverre het software systeem in kwestie acceptabeler wordt als gevolg van aangebrachte verbeteringen. Zo checken wij met andere woorden de vooruitgang van ons werk. Een acceptatietest toont of de programmatuur beter is dan voorheen en of het systeem daardoor bruikbaarder wordt. Zo ja, dan geeft de acceptatietest ook een tijdsindicatie voor de uiteindelijke implementatie. Ons einddoel is het ondertussen vooral om te weten te komen of u (graag) met uw software zal willen werken, en welke eventuele problemen u te wachten staan tijdens implementatie of gebruik.

Het doel van een acceptatietest is uiteindelijk dus om (tijdig) te achterhalen of een (deel van een) software systeem aanvaardbaar zal zijn voor alle gebruikers. In die zin gaan alle andere software testen de acceptatietest vooraf. Zo werd eerder al vastgesteld dat uw scripts voldoen aan de verwachtingen voorop gesteld in de testbasis (requirements).
De hoofdvraag tijdens de acceptatietest is daarom of uw software nu ook effectief doet wat ervan gevraagd wordt. Zo gaan we ondertussen ook op zoek naar eventuele nieuwe gebruiksproblemen. Onze nieuwe kennis koppelen we meteen terug naar de testbasis. Die kan namelijk ook onvolledig blijken te zijn of dubbelzinnig uitgedrukt. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een script aan de verwachtingen voldoet, maar toch niet acceptabel is.

Niveaus van acceptatietest

Acceptatietesten worden idealiter uitgevoerd op alle gebruiksniveaus. Men deelt de testen daarom op in drie voorname soorten: gebruikerstests, productietests en functionele tests of beheerstests. Op het eerste niveau test men of de gebruiker voldoende ondersteund wordt tijdens het gebruiken van de software. Op het tweede niveau wordt getest of een (nieuw) software-deel andere delen niet hindert in hun functionering. Op het derde niveau wordt getest of het beheer van de software vlot kan verlopen en of het totaalplaatje van de software klopt (ook los van de werking).

Meer weten?

Types acceptatietest

Acceptatietesten vormen zo het sluitstuk van het testproces. Door hun grote bereik kunnen ze de programmatuur tot in de puntjes verhelderen. Het arsenaal van onze software testers is daarbij enorm groot. Welke tests uiteindelijk worden ingezet, hangt daarom ook af van wat precies de noden zijn van uw systeem of scripts. We geven een aantal indicaties:

  • Via Shadowtests controleren we of elke koppeling naar wens functioneert;
  • Met de Usability test testen we de gebruikservaring en mogelijkheden van het programma. We beantwoorden vragen zoals: Is uw site vindbaar en logisch? Is er genoeg ondersteuning of beveiliging?
  • Met een performance test komt u aan de weet of uw systeem snel genoeg werkt en blijft werken onder moeilijke omstandigheden;
  • Soortgelijk test een volumetest of er geen discrepanties voorkomen in het geheugengebruik van onderdelen.

Tot slot kunt u ook beslissen uw systeem werkelijk op de proef te stellen via stresstests en/of zogenaamde monkeytests.

Acceptatietesten op maat van uw software

Onze software testers gaan zo resoluut voor een aanpak op maat van uw software. Als agile programmeurs en ISTQB/TMap testers zorgen zij er ondertussen altijd voor dat uw scripts aan de belangrijkste internationale standaarden voldoen. Samen richten we onze pijlen op al uw dagdagelijks gebruiksproblemen. We brengen pijnpunten in kaart en zoeken samen met u naar de meest efficiënte en effectieve oplossingen.

Interesse? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

Meer weten?

Samenvatting acceptatietesten

 
Zoals hierboven beschreven bestaan er meerdere vormen van acceptatietesten die u in de combinatie of seperaat kunt toepassen. Onderstaande nog eenmaal een korte samenvatting van de belangrijkste punten.
 
  • Acceptatietesten zijn individueel of gekoppeld te gebruiken.
  • Usability heeft met name betrekking op de gebruikerservaring.
  • Performancetesten laten zien of het systeem daadwerkelijk snel genoeg is.
  • Shadowtesten brengen met name de performance van de koppelingen naar voren.
  • Het is belangrijk dat de acceptatietesten ook door gebruikers worden uitgevoerd ( GAT of gebruikersacceptatietesten ).
3491