Functionele testen

 

Software tests zijn onontbeerlijk

De meeste softwarepakketten van enige omvang worden tegenwoordig aan uitgebreide tests onderworpen. De kwaliteitsnormen zijn immers pijlsnel aan het stijgen en buggy software wordt genadeloos opzij gezet. Er zijn alternatieven zat en het publiek weet dat. Bovendien krijgen programmeurs te maken met steeds kortere ontwikkelingsfases. De planning wordt krapper en de deadlines minder rekbaar, terwijl men steeds meer verwacht. Men wil meer kwaliteit op kortere tijd en die twee elementen samen maken dat unit- en functionele testen onmisbaar zijn geworden. De kwaliteit van de software wordt daardoor formeel getoetst aan een technisch en functioneel ontwerp. Die ontwerpen vormen een beeld van hoe het systeem eruit moet zien – samen met de interface specificatie ook wel de norm genoemd. De testfase probeert dus te meten in hoeverre onze software voldoet aan de norm. Internationale standaarden zoals ISO 9126 hebben vastgelegd welke aspecten bekeken dienen te worden. Hoe functioneel is de software? Hoe betrouwbaar de resultaten? Is het voldoende beveiligd? De aandachtspunten zijn:

  • Functionaliteit: Doet de software wat het hoort te doen?
  • Efficiëntie: Hoeveel middelen worden gebruikt om het resultaat te bereiken?
  • Flexibiliteit: Hoe configureerbaar en veelzijdig is het?
  • Exploiteerbaarheid: Kan het systeem makkelijk worden aangepast en uitgebreid?
  • Betrouwbaarheid: Hoe lang kan een prestatieniveau worden volgehouden?
  • Veiligheid: Worden gebruikers beschermd tegen schendingen van hun privacy? Kan de hardware een ongelukje overleven?
  • Gebruiksgemak: Wordt de eindgebruiker het leven zo pijnloos mogelijk gemaakt?

 
Meer weten?
3657

Unit testen versus functionele testen

Zo’n uitdaging kan men op twee manieren benaderen. Men kan tijdens de ontwikkeling afzonderlijke delen testen vanuit het perspectief van de programmeur of men kan het ganse pakket als een gebruiker testen. Wil men de units testen of wil men het functionele testen? Doet ons systeem de dingen juist en doet het bovendien de juiste dingen? Bij functionele testen wil men erachter komen of het volledige geïntegreerde systeem voldoet aan de verwachtingen van de eindgebruiker. Dat verschil in benadering is belangrijker dan men zou denken. Vergelijk het met nieuwbouw. Unit tests zijn dan zoals de bouwinspecteur die komt controleren of de constructie, de stroomvoorziening, het sanitair wel beantwoorden aan de voorschriften en aan het bouwplan. Functionele testen komen in dit scenario overeen met de huiseigenaar die zijn huis komt bezichtigen. Hij zal aannemen dat alles werkt zoals het hoort en probeert zich eerder een beeld te vormen van hoe het zal zijn om er te leven. Is het mooi? Zijn er voldoende grote ruimtes en kunnen mijn kinderen er zich thuisvoelen? Biedt het voldoende rust en genoeg lichtinval?

Functionele testen kunnen passen in een integratietest waarbij de samenwerking tussen de verschillende onderdelen getest wordt, of een systeemtest die dient om de systeemspecificaties te toetsen. Men gaat aftastend tewerk en probeert fouten te vinden. Zowel de software als het verwachtingspatroon van de gebruiker krijgen een reality check.

We kunnen u helpen

De testmarkt heeft zich de laatste jaren erg snel ontwikkeld. Er zijn vele frameworks ter beschikking om het testen te automatiseren en het schrijven van de instructies te stroomlijnen. De testfase in de ontwikkelingscyclus van moderne software mag dan ook niet meer onderschat worden. Steeds meer bedrijven schakelen daarom professionals in om hun testcapaciteit te verzorgen. Onze diensten variëren van totaalpakketten tot consultancy en analyse. We bieden consultancy, ontwerpen testcases en interpreteren de testresultaten. U kan beroep op ons doen voor het ganse traject, compleet met testinfrastructuur en personeel. Of had u liever uw eigen mensen ingezet? In dat geval kunnen we enkel een leidinggevende voorzien. We werken samen met honderden professionals die over tonnen ervaring en expertise beschikken. Dat stelt ons in staat om iemand te selecteren die perfect aan uw verwachtingen zal voldoen. We stellen ons graag flexibel op en kunnen onze diensten en teams aanpassen aan uw situatie. Ook opleidingen zijn geen probleem. We zorgen ervoor dat u zich niet meer hoeft te bekommeren om het testen van uw software.

Dus wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

Meer weten?

Samenvatting functionele testen

 
We kunnen heel ingewikkeld gaan doen over functionele testen maar uiteindelijk is een functionele test een functionele test. Kortom werkt het zoals het hoort te werken. Onderstaand vindt u een korte samenvatting van het belangrijkste punt 😉
 
  • Doet de software wat het hoort te doen conform de gemaakte afspraken en de besproken verwachtingen.
3501