Testcoördinator

 
Staat u voor een uitgebreid testproces, dan doet u er goed aan een test coördinator aan te stellen. Testoo kan u ook deze service bieden. Hieronder gaan we daarom graag even dieper in op wat onze testcoördinators voor uw (bedrijfs-)software kunnen betekenen.

Perfecte software bestaat niet voor de test coördinator. Wel zal hij maximaal streven naar een zo zuiver mogelijke (‘agile’) programmatuur. Bij complexe softwaresystemen verloopt de samenstelling van die heldere programmatuur via een (in wezen) eindeloos proces van feedback tussen de verschillende fasen van het ontwikkelingsproces. Nieuwe bevindingen maken steeds weer nieuwe ingrepen nodig. Het traditionele Waterfall Model, waarbij de ontwikkeling van software naadloos doorstroomt van idee naar productie, is in de praktijk dus vaahttp://www.testoo.nl/testtechnieken/waterfall/k minder gestroomlijnd dan in theorie. Deze vaststelling geldt dubbel wanneer het aankomt op software testen. Elke nieuwe test kan een nieuw probleem blootleggen dat terugkoppeling vereist of eventuele nieuwe tests. In die complexe gevallen is een test coördinator allerminst een overbodige luxe. Zijn overview laat immers toe het testproces te allen tijde in zijn geheel te overzien en zo onmiddellijk de juiste terugkoppelingen te maken.

Acceptatie versus regressie

De testcoördinator beheerst zo als geen andere de meest fundamentele dynamiek van het software testen. Illustratief is hier bijvoorbeeld de interactie tussen de twee meest voorkomende basistypes van software tests: acceptatie en regressie. In principe gaan andere testen acceptatietesten vooraf, maar nieuwe acceptatietesten kunnen ook altijd nieuwe regressietesten nodig maken, en omgekeerd. Het netwerk van feedback dat zo ontstaat, kan best ingewikkeld worden. In die complexiteit vindt de test coördinator beter dan wie ook zijn weg. Hij kan best inschatten wat nuttig, noodzakelijk of overbodig is. Zo zorgt hij er meteen ook voor dat de grote troef van het vermelde Waterfall Model – d.i. workflow efficiëntie – niet verloren loopt in de grote dynamiek van het testproces.

 
Meer weten?
Testoo Expertise90
Testoo Test Niveau90
Beschikbaarheid ( binnen nu en een maand )95
Support85

De testcoördinator van intake tot overdracht

Bovendien biedt de testcoördinator u meteen ook een centraal aanspreekpunt tijdens de volledige duur van het testproces. Hij is erbij vanaf het intakegesprek tot aan de overdracht van het testverslag, inclusief vrijgave-advies. U kunt bij hem terecht. Ondertussen kan hij niet alleen het proces efficiënt besturen: hij stuurt de stroom ook van meet af aan de juiste richting uit.

Voor efficiënte en effectieve software testen is dit laatste punt van groot belang. De testbasis van uw testen moet correct en gedocumenteerd worden geconcipieerd en uitgewerkt. Het uitvoeren van nodeloze, laattijdige of ongerichte testen kost handenvol verloren geld. Hoe later hierop wordt ingegrepen, hoe duurder het kostenplaatje wordt. De testcoördinator roept deze negatieve spiraal een halt toe nog voor hij begint. Samen met u zet hij van meet af aan de juiste bakens uit voor uw project. Zijn gespecialiseerde theoretische kennis en grote praktijkervaring stelt hij daarbij volledig in functie van de dagelijkse problemen die u ondervindt. Het resultaat is niet enkel een effectief en efficiënt testproces, maar vooral ook structurele winst voor uw toekomstige werking.

Onze testcoördinators verwachten u?

Op deze manier bespaart de test coördinator u eigenlijk dubbel geld: projectmatig tijdens het testproces en structureel eens u de vruchten plukt van een vakkundig uitgevoerde software overdracht. Daarenboven valt niet te onderschatten hoeveel werk hij u intussen uit handen neemt. Ook hier bespaart u tijd en geld. Software testen is immers een complexe, gespecialiseerde aangelegenheid. Niet iedereen kan zo’n proces zomaar even coördineren. Onze test coördinators beheersen daarentegen het Expert Level van hun specialisatie en weten ook sturing te geven aan een team van specialisten. Beroept u zich op onze diensten dan bent u, om precies te zijn, altijd zeker van TMap en/of ISTQB gecertificeerde testers. Aan het eind van het testproces garanderen onze testcoördinators u zo steevast de best mogelijke scripts: scripts die geschikt zijn voor gebruik in acceptabele software systemen, die de strengste, internationale normen volgen.

Bekijk de testcoördinator producten in de webshop!Naar de testshop