Test consultant

 
Doordat steeds meer en steeds hogere eisen worden gesteld aan software en applicaties dient de onderliggende programmatuur voordat deze op de markt komt uitgebreid te worden getest. Hiertoe kan een test consultant worden ingehuurd die de software aan een uitgebreid praktijkonderzoek onderwerpt. Op deze manier wordt voorkomen dat de toepassing ervan leidt tot problemen of bepaalde risico’s met zich meebrengt. Behalve het vaststellen van een doeltreffende en vlekkeloze werking gaat de testende partij ook na of de software voldoet aan andere voorwaarden. U kunt naast het evalueren van de performance denken aan gebruiksgemak, veiligheid en betrouwbaarheid. Zo weet u zeker dat uw softwareprogramma of applicatie positief zal worden ontvangen door het huidige cliëntenbestand van uw bedrijf en door uw potentiële klanten. Op basis van dit soort testen kunt u dus moeiteloos de concurrentie aan met andere spelers op de software- en applicatiemarkt.
 
Meer weten?
Testoo Expertise90
Testoo Test Niveau90
Beschikbaarheid ( Binnen nu en een maand )50
Support100

Test consultant werkt kostenverlagend

Enkel het testen van de programmatuur is niet altijd voldoende. Bij het professioneel analyseren van nieuwe software hoort immers ook het voorzien, onderkennen en oplossen van eventuele fouten en klachten die eindgebruikers op de langere termijn zouden kunnen ervaren. Door middel van een dergelijk voorafgaand onderzoek door een test consultant neemt niet alleen de kwaliteit van de software of applicatie toe, maar wordt tevens een voortvarender ontwikkelproces mogelijk gemaakt. Zoals elke ondernemer die regelmatig nieuw ontworpen producten lanceert weet is het van groot belang om er in het initiële traject voor te zorgen dat mogelijke problemen snel worden opgemerkt. Dit leidt tot een behoorlijke vermindering van de uitgaven in de ontwikkelfase. Het vaker laten uitvoeren van testen houdt namelijk in dat er minder tijd aan het ontwerpen van de programmatuur hoeft te worden besteed. Hierdoor zal het uiteindelijke rendement van uw software hoger uitvallen.

Betrouwbaarder product dankzij test

Aan het laten testen van uw applicatie of software op het gebied van kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid zitten nog meer positieve kanten. Behalve dat mogelijke euvels in de software niet naderhand tegen veelal hoge kosten hoeven te worden opgelost, heeft een zorgvuldig uitgevoerde test ook andere voordelen. Als uit de bij de verkoop geleverde of in een advertentie vermelde informatie blijkt dat het product is getest door een onafhankelijke en deskundige partij, zal bijvoorbeeld het vertrouwen van de consument in deze software toenemen. Daarmee fungeert het testrapport dus tegelijkertijd als een soort kwaliteitskeurmerk en is duidelijk dat aan alles is gedacht voordat het product in de markt werd gezet. Een test consultant levert zo in meerdere opzichten een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van uw softwareprogramma of applicatie. Wanneer u software wilt laten testen kunt u dit daarom het best uitbesteden aan een expert.

Een ervaren test consultant inhuren

Indien het testen van software door een externe partij als de onze wordt uitgevoerd heeft de consultant de taak van testregisseur. In deze rol is hij of zij verantwoordelijk voor het controleren van de testplannen en de rapportages, het interpreteren van de resultaten die uit de tests naar voren komen en het eventueel uitvoeren van performancechecks in een later stadium. Het opmerken en detecteren van knelpunten ligt aan de basis van de aanbevelingen die onze test consultants doen. Zij hebben een opleiding gevolgd die voldoet aan de eisen die opgesteld zijn door het International Software Testing Qualifications Board en zijn daarmee ISTQB-gecertificeerde professionals. De testconsulenten die u bij ons kunt inhuren werkten inmiddels samen met uiteenlopende bedrijven en organisaties, variërend van kleine ondernemingen tot grote softwareproducenten. Ze ondersteunen het ontwikkeltraject en voorzien u van advies omtrent zaken als het verbeteren van de testprocessen, de opzet van testorganisaties en het toepassen van automatisering op testgebied.

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie ontvangen over wat een test consultant voor uw software of applicatie kan betekenen? Dan adviseren wij u om contact op te nemen met onze organisatie. Wij beschikken over specialisten die u optimaal van dienst zullen zijn.

Bekijk de test consultant producten in de webshopNaar de testshop