Testautomatisering

 
Het testen van software is een noodzakelijke activiteit. Dé perfecte software bestaat simpelweg niet, waardoor de werking ervan altijd een zekere controle vooraf vereist. Dit kan handmatig – aan de hand van onder meer een technische of functionele test – maar ook volledig geautomatiseerd. Testautomatisering brengt de risico’s in kaart op een manier waarbij wordt gewerkt met automatische scripts en geldt soms als een gecompliceerde tak van het software testen. De vraag of testautomatisering wél of niet geschikt is hangt daarbij sterk af van de betreffende doeleinden.
 
Meer weten?
Eenvoud50
Toepasbaarheid60
Kosten50
Testoo Support80

Hoe werkt testautomatisering?

Testautomatisering werkt aan de hand van het in kaart brengen van risico’s en knelpunten. Dit gaat via een aantal fasen. Wilt u (toekomstige) software laten testen op mogelijke fouten? Dan is het allereerst van belang de doelen van de testautomatisering vast te stellen. Alleen dan ontwikkelt u zich een helder beeld van de verdere tests en de uiteindelijke resultaten. Een automatisering die zich focust op het opsporen van risico’s ziet er namelijk, logisch, compléét anders uit dan een proces voor het controleren of de software voldoet aan uw persoonlijke wensen en voorkeuren.

Nadat de doelen van de testautomatisering zijn vastgesteld, is het van belang de test in te richten. Daaronder valt de daadwerkelijke inrichting (ook wel architectuur genoemd) van de test, maar ook het gebruik van verschillende tools, zoals vragenlijsten en training. Welke tool u ook wilt gebruik voor het automatiseringsproces: deze moet aansluiten bij de wensen van de organisatie.

Een geautomatiseerde softwaretest verloopt, na een juiste voorbereiding, geleidelijk en via verschillende stappen. De concrete invulling ervan is sterk afhankelijk van de diverse tools en de inrichting – gekozen tijdens de voorbereidingen.

Waarom wel testautomatisering?

Testautomatisering wordt gebruikt door organisaties die op zoek zijn naar een manier om efficiënter te testen. Het doel van de automatisering is vanzelfsprekend het verminderen van risico’s, maar daarnaast is het ook de bedoeling dat de testdekking wordt verhoogd. Deze manier van softwarerisico’s opsporen en oplossen is handig wanneer u te maken heeft met scripts die niet handmatig uitvoerbaar zijn óf waarbij een handmatige benadering simpelweg niet efficiënt genoeg is.

Een goede testautomatisering zorgt ervoor dat alle onderdelen van de software (waaronder de manier van programmeren, de scripts en de inrichting van de software zelf) passen binnen de organisatie. De testen zijn schaalbaar en geven de gebruiker of organisatie een helder beeld van de kwaliteit van de software.

Integratie met andere disciplines
Een bijkomend voordeel van testautomatisering is dat deze integreerbaar is met verschillende, andere disciplines binnen een organisatie. Te denken valt aan diverse, voorhanden tools die samenwerking met bijvoorbeeld het configuratiemanagement mogelijk maken. Daarnaast worden testdata ook gebruikt voor het analyseren van andere bestanden.

Tijdwinst
Een andere, belangrijke trigger om gebruik te maken van testautomatisering blijft vooralsnog de tijd- en geldwinst die sommige organisaties met deze manier van software testen weten te behalen.

Waarom géén testautomatisering?

De vraag of testautomatisering altijd zorgt voor een tijd- en geldwinst kan simpel worden beantwoord met ‘nee’. Dit hangt namelijk sterk af van de situatie. Zoals hierboven geïllustreerd is testautomatisering een handige tool wanneer er wordt gewerkt met geautomatiseerde scripts, maar is automatisering in andere gevallen weer géén oplossing. Dit is bijvoorbeeld het geval bij relatief grote problemen óf bij situaties die relatief niet snel op te lossen zijn.

Andere testen
De vraag of u daadwerkelijk baat heeft bij testautomatisering hangt af van het probleem dat u denkt te gaan oplossen aan de hand van deze tool en de aanwezigheid van financiële middelen om testautomatisering te bekostigen. Wanneer dit niet het geval is bent u misschien beter af met andere testdiensten, waaronder verschillende security-testen, performance-testen of een algemene, handmatige testverbetering.

Twijfelt u wat de juiste insteek is voor wat betreft testautomatisering? Wij helpen u graag verder! Vul het contactformulier in of neem direct contact met ons op.

 
100000Gebruikers
10Monthly Earnings
10000Reviews
7Beoordeling

Voordelen testautomatisering

 
Testautomatisering is een complex en soms ook politiek proces. De belangrijkste boodschap is om goed na te denken bij het inzetten van testautomatisering. Het is zeker geen vervanging van een software tester maar kan wel een hele goede aanvulling zijn.
 
  • Geen ruimte voor fouten.
  • Kan zeer kosteneffectief zijn.
  • Tijdsbesparend.
  • Multilevel toe te passen.
  • Voor iedere omgeving wel een oplossing.
3424
Vergelijk alle softwaretools op het gebied van testautomatisering.Testingstools.com