Junit

 
Junit is een softwarepakket dat wordt gebruikt om software testen uit te voeren. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een wijziging in de broncode, dan dient de uitwerking daarvan het gewenste resultaat op te leveren. Het kan voorkomen dat de broncode niet het gewenste effect bereikt of invloed heeft op een ander deel van de code. De software dient om die reden dan ook getest te worden. Dat zou met de hand kunnen of met een praktisch softwareprogramma, zoals Junit. Met dit programma kan de software namelijk op een geautomatiseerde wijze worden getest. Het softwareprogramma biedt daarvoor verschillende functionaliteiten en vormt doorgaans de standaard voor Java-projecten.
 
Meer weten?
Eenvoud65
Toepasbaarheid80
Kosten95
Support50

Junit Functionaliteiten

Een belangrijke functionaliteit van het softwareprogramma Junit is er dat zogenoemde testscripts kunnen worden uitgevoerd. Deze test heeft als doel om de functionaliteit van het programma te controleren. Daarnaast worden er tijdens de test met Junit met opzet verkeerde acties uitgevoerd om na te gaan of het programma er op een juiste manier op zal reageren. Dat kan bijvoorbeeld gedaan worden in de vorm van het invullen van een verkeerd adres dat niet correspondeert met de bijbehorende postcode in een ander veld.

• Testscripts
• Controle functionaliteit
• Uitvoeren van foute acties
• Beoordelen correcte reactie programma

Wijzigingen broncode met Junit

Bij het aanbrengen van een wijziging in de broncode kan er zoals gezegd sprake zijn van een onbedoeld effect op andere delen van de code. Bij het aanbrengen van een wijziging is het daarom van belang dat de test die wordt uitgevoerd de gehele software betreft en niet slechts dat deel van de code, waarin de wijziging is aangebracht. Dit soort testen wordt ook wel regressietesten genoemd en nemen doorgaans veel tijd in beslag. Junit is software die gebruikt wordt voor het uitvoeren van dergelijke testen. Het voordeel is, dat met deze testautomatiserings software een groot aantal testen gedaan kan worden die betrekking hebben op te ontwikkelen applicatie buiten het ontwikkelwerk om. Dat kan doordat de regressietest naar de buildserver kan worden gedelegeerd, waarbij de testen bijvoorbeeld elke nacht uitgevoerd kunnen worden of bijvoorbeeld om het uur.

Kenmerken en voordelen Junit

Bij het toepassen van de Junit software geldt een belangrijk kenmerk, waarbij ervoor gekozen wordt om eerst te testen en dan pas de code te implementeren. De software is gebaseerd op een open source en biedt het voordeel dat de code sneller kan worden geschreven en bovendien van een hogere kwaliteit is. De gebruiksvriendelijkheid van het programma is een extra voordeel en het gebruik ervan bespaart tijd achteraf als de code een ongewenst effect lijkt te hebben. Een ander kenmerk van Junit is dat de software automatisch kan draaien en dat de eigen resultaten gecontroleerd worden op basis waarvan feedback wordt gegeven. Het proces van de test is te volgen aan de hand van een balk. Op het moment dat de balk groen is, dan gaat de test naar verwachting. Als de balk rood van kleur wordt, dan is er sprake van een fout.

Mocht u meer informatie wensen over Junit als softwarepakket, dan kunt u daarover vrijblijvend contact met ons opnemen.

Meer weten?
 
15000Gebruikers
1Kosten per maand
92Reviews
6Playlists Listened
 

De voordelen van Junit

 
Junit is voor sommige mensen een openbaring en voor anderen een hel. Veel meer zit er niet tussenin. Junit moet je ervaren hebben om er een mening over te kunnen hebben. Onderstaande geven wij in ieder geval nog een korte opsomming van de belangrijkste features.
 
  • Het woord Junit zegt het al. Zeer geschikt voor unit testen.
  • Kan hele ketens testen.
  • Eerst testen daarna pas coderen.
  • Open source en daarmee in dit geval gratis.
  • Kan ingezet worden als regressietest.
3552
De nieuwste versie van junit, versie 5 is uit!Download versie 5