Gebruikers acceptatie test

 

Gebruikers Acceptatie Test: wat is het?

 Wat is een Gebruikers Acceptatie Test (GAT)? Gebruikersacceptatie is een testmethode die wordt toegepast door de cliënt om het systeem te testen met betrekking tot de vastgelegde vereisten. Deze vorm van testen vindt plaats in de laatste testfase voordat de softwareapplicatie naar een markt- of productieomgeving wordt verplaatst.
Het hoofddoel van de Gebruikers Acceptatie Tests is het valideren van de ‘end to end business flow’. De tests zijn NIET gericht op de cosmetische fouten of fouten in de spelling of in het systeem. De tests worden uitgevoerd in een afzonderlijke testomgeving met een productie achtige data-set-up. Het is een vorm van ‘black box’-testing, waar twee of meer eindgebruikers bij betrokken zullen zijn.

 
Meer weten?
 
Eenvoud90
Toepasbaarheid100
Kosten100
Testoo Support100

Wie voert de gebruikers acceptatie test uit?

• De klant
• De eindgebruikers

Het belang van de Gebruikers Acceptatie Test

Als software ‘unit’-, ‘integration’- en systeemtests heeft ondergaan, kan een Gebruikers Acceptatie Test overbodig lijken. Toch is deze testvorm noodzakelijk, aangezien
– Ontwikkelaars software coderen op basis van een document met vereisten dat hun eigen opvatting is van de vereisten. Wat niet per definitie overeen hoeft te komen met dat wat de klant nodig heeft met betrekking tot de software
– Veranderingen in de vereisten gedurende het project wellicht niet of niet effectief genoeg gecommuniceerd zijn naar de ontwikkelaars.
– Gebruikerstests en V-Model. In V-Model komt de Gebruikers Acceptatie Test overeen met de fase van de vereisten van de ‘Software Development Life Cycle'(SDLC).

Hoe wordt de Gebruikers acceptatie test uitgevoerd?

Voorwaarden voor Gebruikers Acceptatie Tests:
Het onderstaande zet de begincriteria voor de Gebruikers Acceptatie Tests op een rijtje:
• de ‘business requirements’ moeten beschikbaar zijn
• de applicatiecode moet volledig ontwikkeld zijn
• ‘unit’-, ‘integration’- en systeemtests moeten afgerond zijn
• geen ‘showstoppers’ of ernstige of middelmatige mankementen in de testfase van de systeemintegratie
• uitsluitend cosmetische fouten zijn acceptabel voor de GAT wordt uitgevoerd
• regressietests zijn afgerond zonder dat zich grote knelpunten hebben voorgedaan
• alle gerapporteerde knelpunten zijn verholpen en getest voor de GAT
• de ‘traceability’-matrix voor alle tests is gereed
• de GAT-omgeving is voorbereid
• er is door het testteam gecommuniceerd dat het systeem klaar is voor de uitvoering van de GAT

Gebruikers acceptatie test proces:

De GAT wordt uitgevoerd door de beoogde gebruikers van de software of het systeem. Deze tests vinden over het algemeen plaats in de clientomgeving die bekendstaat als ‘Beta Testing’. Indien aan de aanvangscriteria voor de GAT is voldaan, moeten de testers de volgende taken uitvoeren:

• analyse van de vereisten
• opstellen GAT-testplan
• vaststellen testscenario’s
• GAT-testcases voorbereiden
• voorbereiden testdata (productieachtige data)
• testcases uitvoeren
• resultaten vastleggen
• de doelstellingen bevestigen

Een van de belangrijkste activiteiten tijdens de GAT is het vaststellen en ontwikkelen van testscenario’s. Deze worden ontleend aan de volgende documenten:
• projectplan
• gebruikerscases
• procesflow diagrammen
• Business Requirements Documenten
• System Requirements Specificaties

3878

Opstellen gebruikers acceptatie test plan

Het gebruikers acceptatie test plan beschrijft de strategie die gebruikt zal worden om te controleren en verzekeren dat een applicatie voldoet aan de gestelde eisen. Het legt de begin- en eindcriteria vast, evenals de testscenario- en de testcaseaanpak en de tijdsplanning van de tests.

Vaststellen testscenario’s en testcases:
Testscenario’s identificeren aangaande high level businessprocessen en testcases opstellen met duidelijke teststappen. Testcases moeten de meeste scenario’s dekken. Concrete cases zijn de input voor maken van de testcases.

Voorbereiden testdata:
Het is aan te raden live data te gebruiken voor de gebruikers acceptatie test. De data moeten uit privacy- en veiligheidsoogpunt versleuteld worden. De tester moet bekend zijn met de databaseflow.

Resultaten vergaren en vastleggen:
Testcases uitvoeren en eventuele bugs rapporteren. Bugs opnieuw testen na herstel. Bij de uitvoering kunnen testmanagementtools gebruikt worden.

Vereisten bevestigen:
Businessanalisten of testers versturen een goedkeuringsverklaring na de gebruikers acceptatie test. Hierna kan het product in gebruik worden genomen. De op te leveren documenten voor de gebruikers acceptatie test zijn het testplan, de scenario’s en testcases, de testresultaten en een defectenlogboek.

Exitcriteria voor de gebruikers acceptatie test:
Voor de ingebruikname moeten de volgende zaken in acht worden genomen:
• geen openstaande kritische defecten
• het businessproces werkt toereikend
• goedkeuringsbijeenkomst met alle belanghebbenden

Kwaliteiten gebruikers acceptatie test testers:
De software tester moet voldoende bekend zijn met de onderneming. Hij moet onafhankelijk zijn en denken als een gebruiker die niet bekend is met het betreffende systeem. De tester moet analytisch en lateraal kunnen denken en diverse soorten data kunnen combineren om de gebruikers acceptatie test tot een succes te maken. Tester of businessanalist of andere ter zake deskundigen die de businessvereisten of -flows kennen, kunnen realistische tests en data voorbereiden.

Best practices:
De volgende punten moeten meegenomen worden om de test tot succes te maken:
• stel tijdig in de projectlevenscyclus een plan op.
• checklist maken voordat de test van start gaat.
• pre sessie uitvoeren tijdens de systeemtest fase zelf.
• verwachtingen en reikwijdte van de test duidelijk vaststellen.
• ‘end to end’-businessflow testen en systeemtests vermijden.
• systeem of applicatie testen met scenario’s en data uit de praktijk
• denken als een gebruiker die het systeem niet kent
• bruikbaarheidstests uitvoeren
• feedbacksessie en -bijeenkomst houden voordat tot productie wordt overgegaan

Gebruikers acceptatie test tools

Er zijn diverse instrumenten op de markt die gebruikt kunnen worden voor de Gebruikers Acceptatie Test. Onderstaand wordt een aantal van deze instrumenten op een rijtje gezet:

Fitnesse tool: dit is een JAVA-tool die wordt gebruikt als een ‘testmotor’. Het is makkelijk om tests te creëren en resultaten in een tabel vast te leggen. Gebruikers van deze tool voeren de geformatteerde input in en de tests worden automatisch aangemaakt. De tests worden vervolgens uitgevoerd en de output komt bij de gebruiker terug.
Watir: dit is een ‘tool kit’ die wordt gebruikt om browser-gebaseerde tests te automatiseren tijdens de Gebruikers Acceptatie Testen. Ruby is de programmeertaal die wordt gebruikt voor de tussentijdse procescommunicatie tussen Ruby en Internet Explorer.

Conclusie:
GAT is een van de vele soorten tests die de afgelopen vijfentwintig jaar zijn ontstaan. Met een gebruikers acceptatie test weet de klant zeker wat hij van het product kan verwachten in plaats van dat hij het maar moet aannemen. Het voordeel van de gebruikers acceptatie test is dat zich geen verrassingen voor zullen doen als het product op de markt is gebracht.

Heeft u hulp nodig bij het bepalen en de begeleiding van de gebruikers acceptatie testen? Wij helpen u graag verder! Neem snel contact met ons op.

Meer weten?

Voordelen gebruikers acceptatie test

 
De voordelen van een goede gebruikers acceptatie test zijn legio. Hieronder volgen nogmaals de belangrijkste voordelen.
 
  • Hoog acceptatieniveau bij gebruikers.
  • Een geaccepteerd systeem wordt door iedereen “gedragen”.
  • Een gebruikers acceptatie test is heel toegankelijk en vereist weinig echte testkennis.
  • Deze vorm van testen brengt weinig kosten met zich mee.
  • Mits goed voorbereid is het slagingspercentage van een gebruikers acceptatie test heel hoog.
3877