Scrum

 
Binnen de ontwikkel- en testbranche is Scrum een relatief jonge methode die op belangrijke punten afwijkt van bijvoorbeeld de veel toegepaste watervalmethode (waarbij een project wordt opgedeeld in vaste fasen en bijstelling van de planning over het algemeen veel voeten in de aarde heeft). Deze traditionele methode geeft een soort ‘schijnzekerheid’, die het vaak goed doet bij de klant. Je ‘weet’ vooraf wat je aan het einde kunt verwachten. Maar de realiteit is dat je vooraf vaak niet kunt voorspellen wat de beste aanpak is voor bepaalde features. Als een traditionele planning van het begin tot het einde is gevolgd is de kans groot dat de klant niet het optimale product in handen heeft.
De populariteit van de Scrum aanpak ligt onder andere in het inzicht dat het bij software-ontwikkeling (en dus ook bij het testproces) niet nodig, en soms misschien zelfs onwenselijk, is om alles vast te leggen in processtappen en een planning die is uitgewerkt tot op detailniveau. Het maken van een dergelijke planning is kostbaar en tijdrovend, bovendien blijkt vaak later in het proces dat bepaalde features toch beter op een andere manier uitgewerkt kunnen worden. Bovendien is het in de praktijk helemaal niet handig om de testfase als een aparte, geïsoleerde periode te definiëren, vaak een beetje bungelend aan het einde van het project. De traditionele watervalmethode is kortom vaak star en weinig wendbaar.

Zoals u waarschijnlijk weet is de term Scrum ontleend aan de rugbysport, omdat de aanpak sterk lijkt op de manier waarop een rugbyteam probeert de achterlijn van de tegenstander te bereiken. Hierbij wordt samengewerkt als een groep aan een ‘kortetermijndoel’, met snelheid en aanpassingsvermogen als twee van de belangrijkste kenmerken.

Belangrijke kenmerken van het Scrum proces zijn:
– in zeer korte tijd een stukje van het proces onder handen nemen;
– samenwerken in een multidisciplinair team;
– continue aanpassen aan veranderingen in de omstandigheden.

 
Meer weten?
 
Eenvoud95
Toepasbaarheid90
Kosten60
Support95

Hoe werkt Scrum?

Binnen Scrum wordt gewerkt met zogenaamde ‘sprints’, die door het team worden uitgevoerd en door de Scrummaster worden gestuurd. Steeds wordt maar een klein deel van de totale gewenste output onder handen genomen. Het doel van de huidige sprint is voor alle teamleden duidelijk. Deze werkwijze maakt een enorme focus mogelijk. De energie kan worden gestoken in samenwerking en creativiteit, zonder dat de teamleden zich zorgen maken over eventuele implicaties die verderop in het proces de kop op zullen steken. Die worden immers in een toekomstige sprint wel weer onder handen genomen.
Testen is een belangrijk onderdeel van het Scrumproces, maar wordt niet meer noodzakelijk als een aparte FASE in het project gezien. Het is belangrijk dat de tester ook daadwerkelijk deel uit maakt van het Scrumteam en dat het testproces als vaste factor in de sprints terugkomt. Feitelijk is een sprint pas afgesloten als de feature die men onder handen heeft genomen naar behoren is getest.

Zodra Scrum wordt toegepast in het ontwikkelproces van software, vraagt dit om een bijpassende manier van testen. Het testproces moet passen binnen de totale werkmethode, die iteratief is en waar specificaties steeds worden bijgesteld. Kenmerkend hiervoor zijn kortere ontwikkelcycli en een team van professionals met verschillende rollen, die er er speciaal op getraind zijn om snel te schakelen en op elkaar in te spelen. Dit betekent dat het Scrumproces ook van een tester specifieke vaardigheden vraagt.

Scrum testen

Scrum testing wordt gezien als een specifieke vorm van Agile testing. ‘Agile’ staat letterlijk voor werken op de meest efficiënte manier, met veel contact met de klant zodat er geen overbodige stappen worden genomen. Er zijn verschillende methodieken die vallen onder de Agile paraplu, waarbij sommige genadeloos de spotlight richten op alle zwaktes van de huidige werkwijze. Scrum is in feite een van de minst rigide vormen van Agile, dit maakt het mogelijk om over te stappen op Scrum zonder dat letterlijk alles overhoop hoeft. Er kan gestart worden met Scrum op die plaatsen waar het de meesten meerwaarde heeft, bijvoorbeeld bij het testen. Aangezien Scrum een incrementeel (geleidelijk groeiend) karakter heeft, zou u daadwerkelijk beetje bij beetje kunnen overstappen op deze ontwikkel- en testmethode.

Bent u benieuwd wat scrum voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Meer weten?
 
368954Scrum masters wereldwijd
199Certified Scrum trainers
3888Certified Scrum developers
79779Certified Scrum Product Owner
 

Voordelen Scrum gericht testen

 
Testen we nu Scrum gericht of Agile gericht? Hoewel Scrum voortvloeit vanuit Agile zijn er toch verschillen tussen deze twee benaderingen. Waarom bestaat de Agile tester wel en de Scrum tester niet? Om maar een voorbeeld te noemen. Dit is overigens een discussie voor een andere plek op deze website. Hieronder vind je nogmaals een korte samenvatting van testen in Scrum teams.
 
  • We doen het samen.
  • In staat om zeer snel wijzigingen door te voeren.
  • Testers worden uit hun comfort zone gehaald door Scrum gericht te moeten gaan werken.
  • Binnen Scrum moet je er waakzaam voor zijn dat de rol van de tester niet of heel erg naar achter geschoven wordt of teveel in de spotlights komt te staan.
  • Scrum gericht testen zorgt ervoor dat de belasting van de tester vaak tegen het einde van de sprint het hoogste wordt.
3583
Scrum verleerd? Of weer even het geheugen opfrissen?Scrum manifesto