Tmap

 
Software testen is mogelijk op verschillende, uiteenlopende manieren. Een goede methode is een testwijze waarmee concreet wordt gemaakt of de software, of het softwarepakket, voldoet aan de door de opdrachtgever gestelde eisen en biedt inzicht in de totale kwaliteit van het product. Eén manier van testen die hiervoor wordt toegepast is de zogenaamde TMAP. Hieronder bespreken we in het kort de definitie van TMAP en de toepassingen van deze testmethode.
 
Meer weten?
 
Testoo expertise80
Testoo consultancy niveau70
Beschikbaarheid ( Op dit moment )35
Testoo Support80

Wat houdt TMAP in?

TMAP is een afkorting voor Test Management Approach. De methodiek is niet nieuw – in tegendeel. TMAP werd voor het eerst geïntroduceerd in 1995 door het bedrijf Sogeti en geldt sindsdien als een van de voornaamste testmethodieken op het gebied van het structureel testen van software-ontwerpen. Een belangrijke pijler daarbij is het risico ván de software. TMAP meet derhalve voornamelijk wat voor een organisatie van groot belang is, namelijk de locaties van de grootste kansen op een fout.

Hoe ziet TMAP eruit?

TMAP omvat een aantal verschillende fasen waarin de daadwerkelijke testen worden opgezet en uitgebreid. Tijdens de eerste fase wordt de test gelijktijdig voorbereid en gespecificeerd én wordt er tegelijkertijd gewerkt aan het zogenaamde ontwerp- en ontwikkelwerk. Dit heeft als gevolg dat het testen zelf relatief weinig tijd in beslag neemt: de voorbereiding zorgt er onder meer voor dat de testcase reeds is vastgelegd.

Het testen zelf werkt meestal aan de hand van een testorganisatie, inclusief zogenaamde testcoördinatoren en -managers. Dit zijn vaak mensen die ook in de realiteit een groot belang hebben bij een juiste werking van de software – in de meeste gevallen gaat het om de werkgevers die de uiteindelijke goedkeuring dienen te verlenen. Van groot belang bij deze testmethodiek is dat de testomgeving zoveel mogelijk moet lijken op de werkelijkheid.

De TMAP bestaat uit wat we een gestructureerd testproces noemen en geeft de afnemer duidelijke antwoorden op de 5 W’s (wie, wat, waar, wanneer, waarom) en hoe. De belangrijkste informatie wordt vergaard aan de hand van verschillende technieken uit de zogenaamde toolbox. Hierboven noemden we al de testomgevingen, maar bij de uitvoering van een test komen ook checklists, voorbeelden en beschrijvingen van relevante technieken kijken.

Wat is voor TMAP van belang?

Het belangrijkste element van TMAP is dat de testcase zo veel mogelijk is gerelateerd aan de daadwerkelijke risico’s van het systeem. Zodoende moet de complete planning koppelbaar zijn aan de teststrategie. De hierboven genoemde aanwezigheid van de opdracht- of werkgever is eveneens van belang: deze persoon vertolkt middels het maken van keuzes een belangrijke rol. Samengevat omschrijft TMAP dus een gestructureerd testproces en biedt het voornamelijk informatie over de aan te wijzen risico’s van de software. TMAP wordt derhalve ook wel een adaptieve testmethode genoemd.

Wat is het doel van TMAP?

Na afloop van de test beschikt de opdrachtgever in kwestie over de testresultaten en is hij of zij in staat om deze te beredeneren. Simpel gezegd weet de opdrachtgever waar de grootste risico’s van de software zich bevinden en is er bewijs betreffende het werk van de ontwikkelaar van de software: heeft deze wél of géén goed werk geleverd. Het belangrijkste doel van TMAP is het voorkomen van fouten: software geldt doorgaans als een complex fenomeen waarbij het lastig (en soms zelfs onmogelijk) is om helemaal géén fouten te maken. TMAP is daarmee ook een handige tool voor het maken van zowel rationele als financiële overwegingen.

Wie gebruikt TMAP?

TMAP is een handige tool bij zowel nieuwe systemen als software die onderhoud nodig heeft. De methode wordt veel gespot bij (veranderlijke) omstandigheden die aandacht voor het communicatieproces vereisen en bij organisaties die te maken hebben met hergebruik of zelfontwikkeling en die, vanzelfsprekend, op zoek zijn naar manieren om softwarerisico’s tijdig en kundig op te sporen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van TMAP? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

Meer weten?
 
1995TMap bestaat sinds
15000TMap gecertificeerden
5Aantal Tmap landen
20Aantal TMap certificeringen

Voordelen TMap

 
De verschillen tussen TMap en ISTQB zijn niet heel groot alhoewel Nederland qua acceptatieniveau weer een vreemde eend in de bijt is. In Nederland is TMap nog groter dan ISTQB en met name binnen de corporates.
 
  • Internationaal niet heel breed ( slechts 5 landen )
  • Ontwikkeld door Sogetti en daardoor minder onafhankelijk.
  • Gaat minder diep dan ISTQB.
  • Zeker in Nederland heel breed geaccepteerd.
  • Verschilt qua kosten niets met ISTQB.
3599
Meer informatie over TMap? Ga hier direct naar de website.TMap next