Requirements engineering

 
Requirements engineering heeft betrekking op het opstellen van eisen voor nieuwe producten of het wijzigen van bestaande producten en wordt veelal gebruikt in de markt voor software testen. De eisen van de gebruikers, maar ook van andere belanghebbenden worden tijdens de fase van requirements engineering vastgelegd. Daarbij kunnen er drie deelprocessen worden onderscheiden. Het eerste deelproces heeft betrekking op het begrijpen van het vraagstuk waarvoor een geautomatiseerd antwoord wordt gezocht. Vervolgens vindt er een beschrijving van het probleem plaats en in het laatste proces van requirements engineering gaat men akkoord met het probleem.
 
Meer weten?
3660

Functionaliteit en kwaliteit Requirements engineering

Bij het opstellen van eisen voor het toekomstige of te wijzigen systeem geldt dat er rekening gehouden wordt met de functionaliteit en kwaliteit. De functionaliteit heeft betrekking op wat het systeem de toekomstige gebruikers kan bieden. Ten aanzien van de kwaliteit gaat het bij requirements engineering onder meer om hoe snel en betrouwbaar het systeem moet zijn en in hoeverre er rekening gehouden wordt met zaken die privacygevoelig zijn. Er wordt bij requirements doorgaans gebruik gemaakt van de volgende indeling:

• Functionele eisen
• Niet-functionele eisen
• Randvoorwaarden
• Projecteisen

Toelichting op indeling requirements engineering

Bij functionele eisen gaat het om acties die door het systeem uitgevoerd moeten kunnen worden. Zo kan er in een webwinkel aangegeven worden of een product op voorraad is of dat er een langere levertijd van toepassing is. Bij niet-functionele eisen gaat het om eigenschappen waarover het systeem moet beschikken. Bijvoorbeeld dat het systeem van een webwinkel binnen drie seconden reageert op een verzoek. Ten aanzien van de randvoorwaarden is er sprake van het opstellen van globale requirements, zoals het kenmerken van toekomstige gebruikers.

De projecteisen hebben betrekking op het project zelf, zoals het vaststellen van een datum, waarop het systeem beschikbaar moet zijn. Het volledige proces van de fase voor het opstellen van eisen in de markt voor software testen is constructief en is een compleet proces, waarin er sprake is van analyseren, vastleggen en toetsen van alle informatie die is verzameld. Dit proces heeft betrekking op de ontwerpfase. Ten aanzien van de doelgroepen geldt nog dat er voor gebruikers een beschrijving wordt gegeven over wat het hen oplevert en voor de ontwerpers een beschrijving wordt gegeven over wat gerealiseerd moet worden.

Geautomatiseerde oplossing probleemsituatie

Na het analyseren en beschrijven van de eisen voor nieuwe producten of aanpassen van bijvoorbeeld informatiesystemen om op de wensen van klanten of toekomstige klanten af te stemmen, wordt er een geautomatiseerde oplossing voor de probleemsituatie opgesteld. Daarbij wordt op basis van de requirements engineering vermeld welke technieken en methoden daarvoor geschikt zijn. De voorstellen worden daarbij ondersteund aan de hand van andere modellen die betrekking hebben op gegevens, processen en functies. Na deze stap wordt het vervolgtraject gestart, waarbij de requirements engineering in de vorm van een voorstel naar de ontwerpers van de software wordt overgedragen en wordt bij de uitvoering nog ondersteuning gegeven.

Wilt u meer te weten komen over requirements engineering, dan kunt u vrijblijvend om meer informatie vragen en direct contact met ons opnemen.

Meer weten?

Samenvatting requirements engineering

 
Het is heel bijzonder om te zien hoe weinig aandacht er wordt gegeven aan Requirements engineering. Het is in de voorbereiding ( maar ook tijdens de ontwikkeling ) een enorm belangrijk onderdeel van het totale proces. Onderstaande vindt u de samenvatting.
 
  • Requirements engineering kan in alle omgevingen worden gebruikt.
  • Requirements engineering kan in combinatie met alle methodieken worden gebruikt.
  • Requirements engineering draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van een project of ontwikkeling.
  • Requirements engineering zorgt voor kostenbesparing, mits goed uitgevoerd en bewaakt.
  • Requirements engineering is in Nederland nog relatief onbekend.
3510