ISO 9126

 
Wanneer u intensief bezig bent geweest met het testen van software en mobiele applicaties is het zaak de resultaten uit zo’n softwaretest te analyseren en te bepalen of uw product nu wél of niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Daarvoor is het wél belangrijk dat die eisen ook definieerbaar zijn. Gelukkig bestaat er een internationaal erkende standaard die precies onderschrijft wanneer software nu wél en niet kwaliteit kan worden genoemd.

 

De geschiedenis van ISO 9126
Vóór we verder gaan met uitleggen wát ISO 9126 precies inhoudt, is het handig te vermelden dat ISO 9126 officieel is vervangen door een nieuwere norm. Hoewel de ISO 25010 volgens de boeken de standaard is, wordt ISO 9126 nog veel gebruikt. Daarmee is het nog steeds dé standaard voor softwaretests, maar formeel is deze editie eigenlijk al opgevolgd. ISO 9126 is niet bepaald een nieuw model. De standaard stamt af uit 1991 en kende toen de weinig verhullende naam ISO/IEC. Dat ging zo door tot 196, toen het model werd gepopulariseerd aan de hand van de eveneens toenemende populariteit van software in het algemeen. De ISO 9126 werd toen uitgebreid met een aantal nieuwe pijlers en kreeg de naam Extended ISO Model opgespeld. Die versie is een voorloper op de standaard die vandaag de dag nog steeds veel wordt gebruikt .

 
Meer weten?
 
Toepasbaarheid50
Huidige ISO status ( teruggetrokken )0
Testbaarheid60
Support ( vervallen )0

De kwaliteitseisen van de ISO 9126

De ISO 9126 is dus een standaard waarmee wordt gemeten of software nu wél of niet aan een zekere kwaliteit voldoet en is daarom van groot belang voor softwaretests in het algemeen: alleen door er een door de ISO erkende norm aan te geven weet je of de test in kwestie is geslaagd. De ISO werkt aan de hand van een aantal internationaal erkende hoofdeigenschappen, te weten de volgende:

Functionaliteit
Deze pijler gaat in op de vraag of de software in kwestie processen binnen een bedrijf goed ondersteunt. De eis heeft betrekking op onder meer de juistheid en compleetheid van de software.

Betrouwbaarheid
Deze eis zegt iets over de betrouwbaarheid van de software en hoe men deze moet handhaven. Belangrijk daarbij zijn de bestendigheid en beschikbaarheid van het programma in kwestie.

Onderhoudbaarheid
De derde eis vertelt meer over de aanpasbaarheid van de ISO 9126: hoe snel en hoe eenvoudig is het op wijzigingen in het pakket aan te brengen? Belangrijk daarbij zijn onder meer de analyseerbaarheid en stabiliteit van de applicaties.

Portabiliteit
Kwaliteitseis nummer vier gaat in om de zogenaamde portabiliteit van de software: hoe groot is het verschil tussen de gebruikte testomgeving en de werkelijkheid? Gewichtig is in dit geval de vervangbaarheid, aanpasbaarheid, installeerbaarheid en naleving.

Gebruikersvriendelijkheid
Deze eis gaat in op het gemak dat de software de klant oplevert: is het eenvoudig in de alledaagse bruikbaarheid? Daarbij wordt er gelet op onder anderen de behulpzaamheid en het algemene overzicht.

Efficiency
De laatste eis zegt iets over de relatie tussen software en hardware , het middelenbeslag en de vraag of doelmatigheid realiseerbaar is.

Testoo en de ISO 9126?

Hoewel de huidige standaard inmiddels is vervallen en vervangen door de 25010 normering hebben wij wel specialisten in huis die zich nog zeer veel kennis hebben van de oude standaard. Heeft u  daarom méér uitleg over deze kwaliteitsnorm nodig óf wilt u weten wanneer uw product nu voldoet aan deze gestelde eisen? Neem dan eenvoudig contact op met Testoo! Onze mensen zijn uitstekend op de hoogte van software testen en in het algemeen en helpen u graag tijdens het zoeken naar antwoorden op relevante vragen.

Meer weten?
 
6Aantal eisen
25010Nieuwe standaard
35080ICS
9599Stage
 

De 6 eisen van ISO 9126 standaard.

 
  • Functionaliteit
  • Betrouwbaarheid
  • Onderhoudbaarheid
  • Portabiliteit
  • Gebruikersvriendelijkheid
  • Efficiency
3392
Meer weten over ISO standaarden?ISO website