SoapUI

 
Het begrip SoapUI roept bij de gemiddelde lezer misschien meer vraagtekens dan duidelijkheid op, maar de applicatie is voor mensen die actief zijn in de softwarebranche een no-brainer. De applicatie is grotendeels bedoeld voor het testen van verschillende soorten webservices, maar de bijbehorende toepassingen zijn voor veel meer praktijken weggelegd.

SoapUI is, om te beginnen, een afkorting voor Simple Object Access Protocol User Interface en als applicatie bedoeld om diverse soorten webservices mee te testen. De zogenaamde open-source-app wordt gebruikt op een desktop en is vanaf daar in staat om services op het web niet alleen te testen, maar weet de ook te monitoren of te simuleren. Het programma wordt het meeste gebruikt voor het doen van functionele tests, maar dat neemt niet weg dat het uitvoeren van andere testtechnieken niet mogelijk is.

 
Meer weten?
Eenvoud75
Toepasbaarheid80
Kosten95
Support80

De toepassingen van SoapUI

SoapUI wordt door ontwikkelaar en programmeurs grotendeels gebruikt voor het aanroepen van services. Dit is eigenlijk zonde, want het programma is tot véél meer in staat dan slechts dit begin van een testproces. SoapUI is bijvoorbeeld ook in staat om testen te automatiseren en leent zich daardoor onder meer voor een load-test, waarbij de laadtijden van verschillende online services worden geanalyseerd en waar mogelijk verbeterd. Al met al is SoapUI in staat tot het verrichten van performance- én functionele testen.

Wanneer een specifieke webservice wordt getest door SoapUI biedt dit de gebruiker, mits goed toegepast, een aantal toonaangevende voorbeelden. SoapUI is in staat om, net als andere testmethodes, data op te pikken uit een database en kan daarbij test-flows ontwikkelen die worden opgesteld aan de hand van deze data. Uniek is echter het gebruik van Groovy. Groovy is de benaming voor een scripttaal die zowel de input als output van de test nauwkeurig valideert en zodoende handig vóór én na de test.

De mogelijkheden op het gebied van performance-testen zijn mogelijk nog groter. We noemden hierboven al de load-testen, maar ook stresstesten (waarbij het systeem dusdanig wordt belast dat het functioneren ultiem wordt gecontroleerd) en testen op langere termijn behoren tot de mogelijkheden. Daarvoor maakt SoapUI gebruik van testsuites en -cases, waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse voorbeeldtesten. Externe bronnen aanroepen is mogelijk aan de hand van Soap Requests.

Waarom SoapUI gebruiken?

SoapUI is een van de vele mogelijkheden om software en (mobiele) applicaties mee te testen, maar heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van haar concurrenten. De mogelijkheden tot het uitvoeren van functionele- en performance-tests zijn uitgebreider dan elders. Het verschil zit voornamelijk in de verdeling in testsuites en -cases, de mogelijkheid om gebruik de maken van Groovy én de optie om op lange termijn te testen.

Bent u benieuwd of SoapUI van waarde is voor uw project? Neem dan contact op met Testoo. Onze kenners zijn uitstekend op de hoogte van verschillende methodes om software mee te testen en helpen u graag verder met

Meer weten?
 
7860Gebruikers
1Kosten per maand
46Reviews
8Beoordeling

De voordelen van soapUI

 
SoapUI is een gerenommeerde speler in de wereld van de testautomatisering. Het biedt een aantal significante voordelen ten opzichte van andere pakketten waarvan we de belangrijkste hieronder zullen benoemen.
 
  • Mogelijkheid om gebruik te maken van Groovy.
  • SoapUI vereist wel technische kennis.
  • Kan zowel worden ingezet voor performance en load testen.
  • Met groovy in staat om zowel input als output te valideren.
  • Gratis software ( maar wel training benodigd ).
3562
Ga direct naar de SoapUI website voor de laatste versie.Direct naar SoapUI