ISTQB

 
Wanneer u besluit tot software testen over te gaan, hebt u uw beslissing weloverwogen genomen. Onderzoek en ervaring leert bijvoorbeeld dat 10 tot 30% van een volledig projectbudget aan testen moet worden besteed. U wilt uw software dan ook niet laten testen door een amateur, maar door een expert. In termen van software testen is zo’n expert (meestal) ISTQB gecertificeerd. Maar wat betekent dat precies?

De letters ISTQ staan voor International Software Testing Qualifications. Kort gezegd zijn dat de kwalificaties waaraan elke software tester moet voldoen om als dusdanig te worden aanschouwd. ISTQ’s worden ontwikkeld, bestuurd en gecontroleerd door de ISTQB of de International Software Testing Qualifications Board. Dit is de organisatie voor de certificering van software testers. ISTQB is een internationale organisatie en ISTQ’s zijn internationale standaarden. Dat betekent dat het hier gaat om universele kwalificaties, die wereldwijd worden erkend.
Historisch gezien is de ISTQB overigens een (erg) jonge organisatie. De board werd opgericht in november 2002, te Edinburgh (Schotland). Vandaag de dag houdt deze non-profit organisatie zijn zetel in België. De vereniging telt 49 leden (boards) en vertegenwoordigt 72 landen (juni 2014).

 
Meer weten?
 
Testoo Expertise90
Testoo Consultancy niveau80
Beschikbaarheid ( op dit moment ) 75
Testoo Support100

Een ISTQB gecertificeerde tester

Wanneer wij spreken van een software tester, dan spreken wij dus meestal van een ISQTB gecertificeerde software tester. Deze specialist is, simpel genoeg, gespecialiseerd in het testen van software. Die specialisatie kan hij zich eigen maken via de ISTQB syllabi. De cursus doorloopt een strikte hiërarchie, onderverdeeld in verschillende te verkrijgen kwalificaties. Deze worden pas toegekend na het volgen van de cursussen, het afleggen van examens en het voorleggen van werkervaring.
Ondertussen werden er wereldwijd al zo’n 350000 certificaten uitgeschreven (juni 2014). Zo’n certificaat is levenslang geldig en officieel bestaan er geen eisen voor hercertificering. Het zal echter voor zich spreken dat het credo ‘levenslang leren’ haast voor niemand meer geldt dan voor de software tester.

ISTQB levels

Het leerproces van de software tester doorloopt drie basisniveaus:

  • Foundation Level (CTFL);
  • Advanced Level (CTAL, inclusief Full Advanced Level);
  • Expert Level (CTEL).

Elke nieuwe stap in het leerproces vereist kennis van de vorige. Op het Foundation Level wordt in principe echter geen voorkennis vereist. Op het Advanced level kan de tester de graad van testmanager, testanalist of technische testanalist verkrijgen. Op het Expert Level wordt de kennis van het testproces verdiept en kan men zich verder verdiepen in processen zoals automatisering of beveiliging.

ISTQB examens

Net zoals bij andere examens verschillen ISTQB examens al naargelang het niveau. Op het basisniveau blijft dit examen theoretisch. Zoals gezegd wordt geen voordiploma vereist, maar het spreekt voor zich dat kennis van software ontwikkeling (en zelfs al van het testen ervan) noodzakelijk is.

Naarmate het traject vordert, worden de proeven praktischer en vereisen ze een diepere kennis van verschillende gespecialiseerde deelgebieden. Zo verdiept de testmanager zich hier bijvoorbeeld in de planning en controle van het testproces, terwijl de testanalist zich onder andere verdiept in gevorderde (black box) tests.
Om over te stappen naar hogere levels van de opleiding volstaat het zoals gezegd niet om het examen tot een goed einde te brengen. De kandidaat software tester moet telkens ook zijn professionele ervaring bewijzen. In Duitsland moet de tester bijvoorbeeld 18 maanden werkervaring kunnen voorleggen vooraleer hij het Advanced Level mag betreden. In de USA loopt dit zelfs op tot 60 maanden.

ISTQB als standaard

Dat ISTQB daarbij is uitgegroeid tot de standaard onder testers heeft onder andere te maken met de grote flexibiliteit van de opleiding, die bijvoorbeeld ook via (gratis) zelfstudie te volbrengen is. Belangrijker is echter het grote bereik van de ISTQB als organisatie. De 350000 gecertificeerden die we hierboven vermeldden nemen niet weg dat er nog andere organisaties in dit domein werkzaam zijn (zoals bijvoorbeeld Tmap in Nederland), maar ze vormen samen wel de grootste groep software testers ter wereld. Bovendien sluiten almaar meer collega’s (zoals de ISEB, Information Systems Examination Board) zich aan bij de ISTQB.

Wilt u meer weten over ISTQB of onze gecertificeerde testers? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Meer weten?
 
600000Aantal ISTQB examens
440000Aantal ISTQB certificeringen
100Aantal ISTQB landen
14Aantal ISTQB certificeringen

De voordelen van ISTQB

 
ISTQB of TMap? Voor beiden is veel te zeggen. Organisaties kiezen vaak op basis waarvan men al bekend is of via een directe relatie. Onderstaande in ieder geval naar onze mening de voordelen van ISTQB
 
  • Testraamwerk.
  • Internationaal geaccepteerd.
  • “Nieuwer dan TMap.
  • Geschikter voor technische automatisering.
  • ISTQB gaat dieper dan TMap.
 
3594
Meer informatie over ISTQB?ISTQB.org